Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Mitjans disponibles per a queixes i suggeriments


Banner seu electronica


L’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 10 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans al sector públic, posa a disposició dels ciutadans els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments.

S’ofereix, juntament amb el canal presencial, el canal electrònic per fer-hi arribar incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament de la ciutat o sobre els serveis municipals.

Per tal que la vostra petició es resolgui al més aviat possible, és molt important que la classifiqueu correctament, i que utilitzeu preferentment els formularis específics per tema, utilitzant tan sols aquest formulari genèric si no es disposa de l’específic.

Les incidències, els suggeriments i les queixes que es facin arribar per aquesta via no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent.


ComparteixPlaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat