Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Proposta d'informe d'integració social per renovació residencia temporal


En què consisteix el tràmit?

Es tracta de la renovació de l’autorització de residència temporal per a totes aquelles persones que vulguin renovar les seves autoritzacions i no compleixin tots els requisits per renovar-lo directament a la Subdelegació del Govern

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera no comunitària, empadronada a Badalona, que hagi de renovar la seva autorització de residència temporal, i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l’autorització.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud i la documentació requerida al departament d'Immigració

Documentació que cal aportar

1) Sol·licitud, model normalitzat

2) Original i fotocòpia del passaport vigent (només de les fulles on surten les dades personals, la fotografia i la vigència del document)

3) Original i fotocòpia del NIE

4) Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de l’assistència a cursos de coneixement lingüístic (120 hores)

5) Original i fotocòpia de la documentació que acrediti els mitjans de vida amb els que disposa

6) Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la participació en programes d’inserció sociolaboral i en programes d’inserció culturals (coneixement de la societat catalana)

7) Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la participació en xarxes socials, pertinença a organitzacions, entitats, ONG’s, associacions, etc. (carnets d’associats, certificacions o d’altres proves documentals)

Normativa

- Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

- Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009

Preu

Gratuït

Període de tramitació

El període de tramitació és de tot l’any.

Termini de resolució

El termini màxim per emetre i notificar l’informe a les persones interessades és de 30 dies hàbils a comptar des de la data d’entrada de la petició al registre de la Direcció general per a la Immigració del departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

L’informe haurà de recollir-lo la persona interessada a l’Oficina de Benestar Social de la Generalitat que li notificaran via missatge al mòbil.

Òrgan responsable

La Comunitat Autònoma.

La Generalitat de Catalunya estableix un procés d’emissió de l’informe d’integració social per renovació de la residència temporal en el que col·laboren els ajuntaments amb: la recollida de les sol·licituds i tota la documentació necessària per tramitar l’informe en el municipi a on la persona sol·licitant tingui la seva residència; entrevista personal per tal d’acreditar el grau d’integració de la persona; i la redacció d’una proposta d’informe, que és enviada a la Direcció General per a la Immigració.

On es pot fer

Departament d’Immigració

Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12 (08911 Badalona)

Horari: de dl a dv de 8,30 a 13,30 hores

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LES PERSONES NOUVINGUDES Finestra nova

Teléfon: 934832962

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de 8:30 a 13:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:15 h.


Impresos i formularis


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat