Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Consulta inscripció al cens electoral


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Consulta del Cens Electoral.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat empadronada a Badalona amb dret a vot en relació amb la seva pròpia inscripció en el Cens Electoral.

Com es pot fer?

En línia

  Amb certificat digital a l’Oficina del Cens Electoral de l’Instituit Nacional d’Estadística (permet la consulta de les dades d’inscripció en el Cens Electoral i del lloc de votació en període electoral).

  Sense certificat digital: només en període electoral i informa exclusivament del lloc de votació.

  Presencialment :

  Departament Atenció Ciutadana

  Oficines Municipals de Districte

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Ciutadans espanyols: DNI o passaport i fotocòpia si realitza una reclamació.

  • Ciutadans de la Unió Europea que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals o al Parlament Europeu: document d’identitat, passaport o targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.

  • Residents estrangers quins respectius països permetin el vot als espanyols en Eleccions Locals, en els termes d’un Tractat, i que hagin sol·licitat el dret de sufragi per a les Eleccions Locals: targeta de residència i fotocòpia si realitza una reclamació.

Normativa

  • Directiva 93/109/CE del Consell de la Unió Europea.

  • Tractats entre Espanya i diferents països en relació al vot a les eleccions municipals.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini tramitació

Temps mitjà de resolució: immediat.

Com es pot fer?

Per internet

Fes-ho ara! Online

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova