Cercador
V3.29
Menu
Ets a:

Tractament de dades de caràcter personalInformació sobre el tractament de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Badalona per a l’exercici de les seves competències i la prestació de serveis a la ciutadania, sol·licita i tracta dades de caràcter personal de les persones interessades.

Aquest tractament es fa d’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament que la desenvolupa, segons el qual les dades de caràcter persona només poden ser recollides per al compliment de finalitats determinades, explícites i legítimes, i tractades sempre que siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per la qual es van obtenir.

Totes les dades recollides s’incorporen a fitxers inscrits en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Entre les dades recollides per aquest Ajuntament s’inclou la captació d’imatges amb finalitats de videovigilància. L’emplaçament i la finalitat dels dispositius de videovigilància existents s’inscriu en el Registre de dispositius de gravació fixes de què disposa aquest Ajuntament, de conformitat amb el Decret 134/1999, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, i que podeu consultar en aquesta seu.

El tractament de les dades de caràcter personal es porta a terme de conformitat amb les normes, procediments i aplicant les mesures de seguretat preceptives

L’Ajuntament de Badalona disposa del preceptiu Document de seguretat sobre el tractament i protecció de dades de caràcter personal, el qual recull les normes, protocols, procediments i mesures de seguretat que s’apliquen de conformitat amb la normativa vigent. Podeu consultar el text de l’aprovació definitiva del Document de Seguretat en el BOP del 23/05/2013.

La Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, fixa una sèrie de drets que qualsevol ciutadà pot exercir davant d’aquest Ajuntament, pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. L’exercici d’aquests drets es pot exercir presentant la corresponent sol·licitud al Registre General d’aquest Ajuntament, ubicat al Servei d’Atenció al Ciutadà, Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12.

Podeu ampliar la informació sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els següents apartats:

Podeu consultar els fitxers inscrits en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya des de l’inventari de fitxers de dades de caràcter personal


Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat