Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

132-ORD-3-16 -Aprovació inicial de l'ordenança reguladora del procediment d'habitatges buits