Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

PLE_30_01_18: 71655017-CONJ-MP2018_2. Modificació de pressupost de l'Ajuntament de Badalona 2018, en pròrroga del 2017