Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

PLE_31_07_18: 71655017-GE-INF2018_4. Modificació de Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 2018, pròrroga de 2017


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat