Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

PLE_31_07_18: 71655017-GE-INF2018_4. Modificació de Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 2018, pròrroga de 2017