Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

PLE_31_07_2018: 71655017-CONJ-MP2018_8. Modificació de pressupost de l'Ajuntament de Badalona 2018, en pròrroga del 2017