Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Mitjans disponibles per a queixes i suggeriments


Banner seu electronica


L’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 10 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans al sector públic, posa a disposició dels ciutadans els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments.

S’ofereix, juntament amb el canal presencial, el canal electrònic per fer-hi arribar incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament de la ciutat o sobre els serveis municipals.

Per tal que la vostra petició es resolgui al més aviat possible, és molt important que la classifiqueu correctament, i que utilitzeu preferentment els formularis específics per tema, utilitzant tan sols aquest formulari genèric si no es disposa de l’específic.

Les incidències, els suggeriments i les queixes que es facin arribar per aquesta via no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent.


Comparteix