Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sol·licitud d'intervenció del defensor de la ciutadania


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitar la intervenció del defensor de la ciutadania davant la institució municipal i davant aquelles instàncies públiques amb les quals ciutadans/nes i entitats puguin tenir conflictes no resolts per vies ordinàries (administratives, reclamacions, etc.).

El defensor del ciutadà pot intervenir en casos de:

   • Errors o arbitrarietats en l’aplicació de les normes legals o de l’aplicació indefinida de les normes.

   • Tracte indegut als ciutadans i les ciutadanes.

   • Retards indeguts en l’actuació administrativa.

   • Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.

   • Negativa a facilitar la informació que els ciutadans i les ciutadanes poden sol·licitar.

   • I, en general, davant d’aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.

La queixa s’ha de formular sempre per escrit i adjuntant-hi, si n'hi ha, tots els documents il·lustratius que puguin servir per aclarir el cas.

No és necessari dur advocat ni procurador.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques i jurídiques a les quals l’administració pública hagi vulnerat algun dret que la legislació de règim local els reconeix.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Defensa de la Ciutadania

Correu electrònic

  • Defensa de la Ciutadania

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Tots els documents que puguin servir per aclarir el cas

Normativa

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Defensa de la Ciutadania

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEFENSA DE LA CIUTADANIA Finestra nova

Teléfon: 933895502
Correu e.: dfciutadania@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 86-90 1a planta
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. De 17 a 20 h. (dimarts i dijous).

Observacions: (Al costat de l'oficina de la caixa d'estalvis i pensions de Barcelona 'La Caixa')


Impresos i formularis