Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cita prèvia per informació i tramitació per Casaments civils


tràmit en línia

En que consisteix el tràmit?

Reserva de dia i hora per a la celebració del matrimoni civil en el Saló de Plens municipal.

Les cerimònies se celebren els dissabtes (excepte els festius, els ponts i el mes d’agost i quan hi hagi un acte oficial programat).

Addicionalment també es pot fer la Consulta i anul·lació de les cites prèvies.

Qui ho pot demanar?

- Qualsevol persona major d’edat.

- Els menors de 14 a 16 anys hauran d’obtenir prèviament el permís del Registre Civil.

- Els menors de 16 a 18 anys podran ésser emancipats per concessió dels seus pares o dels que ostentin la pàtria potestat.

Com es pot fer?

Presencialment:

Departament de Protocol i Relacions Institucionals.

Tramitació

Els interessats han de dirigir-se prèviament al Registre Civil de Badalona per tramitar l’expedient matrimonial. Per poder-lo tramitar, un dels dos contraents ha d’estar empadronat a Badalona.

Un cop finalitzat l’expedient i autoritzat el matrimoni pel jutge del Registre, els interessats podran reservar dia i hora per casar-se a l'Ajuntament de Badalona, bé mitjançant la cita prèvia en el link “Demana cita! En línia”, o bé presencialment en el departament.

La reserva no serà efectiva fins el pagament del preu establert a la ordenança fiscal.

Període de tramitació:

El lloc d’atenció al públic serà a l’edifici de “El Viver”, plaça de l’Assemblea Catalunya, 9-11, planta baixa i el nostre horari d’atenció serà els dimarts de 8.30 a 13:30 hores i els dijous de 16 a 18.30 hores a l’hivern i 16:00 a 18:00 hores a l’estiu, excepte el mes d’agost.

Documentació que cal aportar

- Resolució del Jutge del Registre Civil autoritzant el matrimoni.

- Original i fotocòpia del DNI/NIE/passaport dels contraents.

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de dos testimonis majors d’edat.

Preu

Ordenança fiscal de Preus Públics annex 7

Organisme responsable

Departament de Protocol i Relacions Institucionals

Informació sobre les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “CERIMONIES CIVILS” la finalitat del qual és gestionar les sol·licituds i organitzar les cerimònies civils celebrades a l’Ajuntament, no estant prevista la seva cessió a tercers, a banda de les cessions previstes a la llei.

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.

Com es pot fer?

Per internet

Demana cita!

Presencialment

DEPARTAMENT DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS Finestra nova

Teléfon: 934832955
Correu e.: protocol@badalona.cat

Adreça: Pl. Vila, 1 2a
Codi postal: 08911

Horari: Dimarts, de 9:00h. a 13:30h. i Dijous de 16:00h. a 18:30h., horari d'hivern i fins les 18:00h. horari d'estiu

REGISTRE CIVIL Finestra nova

Teléfon: 934648610

Adreça: C/ Santa Bàrbara, 64
Codi postal: 08915

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12:30 h