Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Permís per armes d'aire comprimit o elèctriques


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de tramitació de la targeta per a ús i tinença d’armes de 4a categoria:

  - Targeta d’armes tipus A: Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.

  - Targeta d’armes tipus B: Carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes.

Qui ho pot demanar?

Persones residents a Badalona, majors de 16 anys. Qualsevol persona autoritzada.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Prefectura de la Guàrdia Urbana, Oficina d'Atenció al Ciutadà

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  - Targeta de l’arma, segellada per l’establiment venedor, degudament emplenada i signada pel titular.

  - Factura de compra de l’arma

  - Una còpia del DNI

  - Pagament de la taxa.

Normativa

  • Reglament general d’armes i explosius

  • Ordenança fiscal numero 13.

Preu

L’establer en l’ Ordenança fiscal numero 13

Organisme responsable

Guàrdia urbana

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució, sense anomalies documentals una setmana.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

COMISARIA DE LA GUÀRDIA URBANA Finestra nova

Teléfon: 934832901
Correu e.: guardia_urbana@badalona.cat

Adreça: Parc Turo d'en Caritg,
Codi postal: 08917

Observacions: Emergències Guàrdia Urbana: 092 / Emergències Mossos d'Esquadra: 112