Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Còpia d'atestat per accidents de trànsit


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de còpies d'atestats de trànsit

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona implicada.

Companyies d'assegurances.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Prefectura de la Guàrdia Urbana, Oficina d’atenció al ciutadà

Correu electrònic / Fax

    • Prefectura de la Guàrdia Urbana, Oficina d’atenció al ciutadà

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Full de petició, amb dades identificatives del accident i del sol·licitant.

Pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura a l’hora de recollir-lo, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l’entitat bancària.

Normativa

Llei de seguretat viaria.

Ordenança fiscal numero 13.

Preu

L’establer en l’ Ordenança fiscal numero 13.

Organisme responsable

Guardia Urbana

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució un mes

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

COMISARIA DE LA GUÀRDIA URBANA Finestra nova

Teléfon: 934832901
Correu e.: guardia_urbana@badalona.cat

Adreça: Parc Turo d'en Caritg,
Codi postal: 08917

Observacions: Emergències Guàrdia Urbana: 092 / Emergències Mossos d'Esquadra: 112