Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tall de circulació o reserva de via pública per actes públics


En que consisteix el tràmit?

Talls de circulació o reserves als carrers per:

Cercaviles, curses esportives, activitats culturals o lúdiques, berbenes, etc.

Qui ho pot demanar?

El responsable de l’acte, de l’Entitat organitzadora, o representants legals documentats.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Prefectura de la Guàrdia Urbana, Oficina d’atenció al ciutadà

Impresos model

Doc de sol·licitud S-01.

Documentació que cal aportar

Document de sol·licitud, plànol a escala del tram de via pública afectada, assegurança que cobreixi la activitat, llicencies o permisos Estatals o Autonòmics quan s’escaigui, documentació i assegurança dels vehicles utilitzats en l’activitat, pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l’entitat bancària.

Normativa

Llei 11-2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Ordenança fiscal numero 9.

Preu

Si s’escau, l’establer en l’ Ordenança fiscal numero 9.

Organisme responsable

Guàrdia Urbana

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució, sense anomalies documentals una setmana.

Observacions

Sol·licitud amb el màxim d’antelació possible, per compatibilitzar amb d’altres esdeveniments.

Com es pot fer?

Presencialment

COMISARIA DE LA GUÀRDIA URBANA Finestra nova

Teléfon: 934832901
Correu e.: guardia_urbana@badalona.cat

Adreça: Parc Turo d'en Caritg,
Codi postal: 08917

Observacions: Emergències Guàrdia Urbana: 092 / Emergències Mossos d'Esquadra: 112