Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Acompanyament de transport especial


En que consisteix el tràmit?

Autorització i protecció, si s’escau, de transports de mercaderies que per les seves característiques de volum o pes o requereixin, que hagin de transcorre per el terme municipal de Badalona.

Qui ho pot demanar?

El Titular o responsable del vehicle que realitza el transport.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Prefectura de la Guàrdia Urbana, Oficina d’atenció al ciutadà

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Documentació del vehicle transportador, tipus de transport, assegurança, tipus de càrrega, característiques del transport (mides, pes), vehicles en comboi, rutes i horaris previstos.

Autoritzacions Estatals i Autonòmiques per realitzar el Transport, autorització del municipi de procedència per realitzar-ho.

Pagament de la taxa amb targeta de crèdit a la Prefectura, o bé Full d'autoliquidació de la taxa complimentat per l’entitat bancària.

Normativa

Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres, de 30 de juliol de 1987 (LOTT).

Ordenança fiscal numero 15.

Preu

L’establer en l’ Ordenança fiscal numero 15.

Organisme responsable

Guàrdia Urbana

Termini Tramitació

Sol·licitud amb 48 hores d’antelació mínimes, excepte urgències justificades.

Temps mitjà de resolució, sense anomalies documentals es immediat.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

COMISARIA DE LA GUÀRDIA URBANA Finestra nova

Teléfon: 934832901
Correu e.: guardia_urbana@badalona.cat

Adreça: Parc Turo d'en Caritg,
Codi postal: 08917

Observacions: Emergències Guàrdia Urbana: 092 / Emergències Mossos d'Esquadra: 112