Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Desprecintatge temporal d'una obra


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de desprecintatge temporal d’una obra.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui part interessada a l’expedient.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Oficina d'Informació Urbanística

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  • Oficines municipals de districte

  Correu electrònic

  • Oficina d'Informació Urbanística

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Sol·licitud normalitzada (és convenient que la sol·licitud aporti el número de telèfon de l’interessat).

Normativa

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Decret legislatiu 1/2005 i Decret 305/2006

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Legalitat urbanística i d'activitats

Termini tramitació

Temps límit per obtenir resolució 7 dies.

Observacions

S’ha de motivar suficientment la sol·licitud.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova