Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Reclamació cens electoral


En què consisteix el tràmit?

Reclamació contra l'exclusió o la inclusió en el Cens Electoral.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat empadronada a Badalona amb dret a vot en relació amb la seva pròpia inscripció en el Cens Electoral.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Servei d’Atenció al Ciutadà

  • Oficines Municipals de Districte:

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Ciutadans espanyols: document nacional d'identitat o passaport i fotocòpia.

  • Ciutadans de la Unió Europea: document d'identitat, passaport o targeta de residència i fotocòpia.

  • Altres ciutadans estrangers amb dret a vot: targeta de residència i fotocòpia.

Normativa

  • Directiva 94/89/CE del Consell de la Unió Europea.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Institut Nacional d’Estadística (INE).

Termini de Tramitació

20 dies

Observacions.

La resolució és competència de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra nova