Cercador
V2.55
 • Tràmits

Ets a:

Volant d'empadronament individual de residència


tràmit en línia

En què consisteix el tràmit?

Justificant emès per l’Ajuntament de Badalona que acredita l’empadronament d’una persona tal i com consta actualment en el Padró Municipal d’Habitants.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada major de 16 anys.

Qualsevol persona física major d’edat, en nom de la persona interessada, que porti l’original del document d’identitat, passaport o targeta de residència d’aquesta i una autorització per escrit i signada per l’interessat/da on constin les dades de l’interessat i de la persona autoritzada.

En el cas de menors de 16 anys o persones incapacitades legalment, el/la sol·licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal), que convisqui amb el/la menor, la qual cosa haurà d’acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.

Com es pot fer?

En línia

Presencialment

  • Servei d’Atenció al Ciutadà

  • Oficines Municipals de Districte

Impresos model

Autorització

Documentació que cal aportar

DNI, passaport o targeta de residència

Normativa

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener

  • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol)

  • Resolució del 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l'1 d'abril de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i la revisió del Padró municipal.

  • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del Padró municipal.

  • Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,

  • Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït.

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població.

Termini de Tramitació

Immediata

Observacions

Com es pot fer?

Per internet amb certificat digital

Fes-ho ara! Online

Configura el teu ordinador per realitzar tràmits on-line.

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30h i dj de 16 a 18:30h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.

Oficines municipals de districteFinestra novaPlaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat