Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Certificat d'aprovació de xifres del padró municipal d'habitants


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud de certificació d'aprovació de xifres del padró municipal d’habitants.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques, persones jurídiques o organismes oficials.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Servei d’Atenció al Ciutadà

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

Còpia del document d'identitat.

Normativa

    • Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

    • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).

    • Resolució del 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l'1 d'abril de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i la revisió del Padró municipal.

    • Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Política Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del Padró municipal.

Preu

Taxa per expedició de documents administratius. Ordenança fiscal núm. 13, article 5 (any 2015: 10,65€).

Organisme responsable

Departament d’Estadística i Població

Termini de Tramitació

De 15 a 20 dies.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.