Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Autorització d'ocupació de la platja


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’autorització per realitzar activitats a la platja.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Com es pot fer?

Presencialment

Presentant la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament

Documentació que cal aportar

DNI i/o NIF

Imprès degudament complimentat

Per facilitar la identificació de la localització concreta de l'espai on es vol realitzar l'activitat es podrà adjuntar un planol.

Normativa

    • Llei de Costes, de 28 de juliol de 1.988

    • Reglament de Costes, aprovat pel Reial Decret 1471, d’1 de desembre de 1.989.

    • Ordenança Municipal de Platja, de 28 d’abril de 2.009.

    • Pla anual d’usos de la platja (consultable a l’àrea de Medi Ambient i Mobilitat)

Preu

Ordenança Fiscal núm. 23

Taxa per Activitats en el Domini Públic

Organisme responsable

Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya

Observacions

Temps mitjà de resolució: aproximadament 1 mes.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL VERD URBÀ I ESPAIS NATURALS Finestra nova

Teléfon: 934832671

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.