Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicència per cultivar un hort en finques municipals


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una llicència per cultivar un hort en finques municipals

Qui ho pot demanar?

Ciutadans i ciutadanes empadronats a Badalona, que no tinguin activitat laboral i que tinguin 60 anys o més d’edat

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament

Documentació que cal aportar

    • Document d'identitat

    • Historial de vida laboral

    • Certificat mèdic d'aptitud en els casos d'invalidesa o discapacitat

Normativa

Reglament de Règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic. (BOP 245, de 13/10/2009)

Preu

Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la Taxa per activitats en el domini públic.

Organisme responsable

Àrea de Medi Ambient i Mobilitat

Observacions

Temps mitjà de resolució: Sotmès a la realització del concurs d’adjudicació.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL VERD URBÀ I ESPAIS NATURALS Finestra nova

Teléfon: 934832671

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.