Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Plantes ornamentals


En que consisteix el tràmit?

Sol.licitud de plantes ornamentals en préstec per a actes púbics.

El préstec de les plantes no inclou el seu transport

Qui ho pot demanar?

Poden demanar el préstec de plantes ornamentals per a actes públics les entitats, associacions i d’altres persones jurídiques sense ànim de lucre.

Com es pot fer?

Presencialment

Presentant la sol•licitud en el Registre General de l’Ajuntament. . Posteriorment, una vegada aprovat el préstec de les plantes, s'haurà de constituir una fiança o garantia l'import de la qual dependrà del nombre i del tipus de plantes.

Després de constituir la fiança les plantes es podran recollir en el viver municipal ubicat a l'Av. Cerdenya, s/núm

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

N.I.F.

DNI del representant.

Imprès degudament complimentat

Normativa

Cap

Preu

Constitució fiança o garantia. L’import depèn del nombre i tipus de plantes.

Organisme responsable

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Observacions

Temps mitjà de resolució: 15 dies.

El servei no inclou el transport de les plantes. La recollida i retorn d’aquestes haurà de fer-se al viver municipal (avda. Cerdanya, s/n)