Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Autorització d’una nova parada d'encants


Tràmit:

Autorització d’una nova parada d’encants.

Qui ho pot demanar?

Tothom major d’edat.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Servei d’Atenció al Ciutadà

    Mitjançant instància signada per l’interessat/ada i presentada al registre general S’ha de fer constar els metres lineals d’ocupació i el tipus d’activitat que es vol exercir segons l’Ordenança Municipal d’Encants.

Període de presentació de sol·licituds:

De l’1 al 15 desembre de cada any

Documentació que cal aportar:

Còpia autenticada de DNI o NIE, la resta de documentació s’aportarà quan, de forma expressa, s’autoritzi la parada sol·licitada.

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d’Encants.

Preu:

    • Taxa segons l’article 5.5, de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 22.

    • Ordenança General Reguladora dels Preus Públics. Annex XII –Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans-

Organisme municipal gestor:

Regidoria de Comerç i Consum

Departament de Comerç

Termini de Tramitació

En funció de l’espai disponible i de les sol·licituds rebudes.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.