Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Duplicat de la targeta de la parada d’encants


Tràmit:

Sol·licitud de duplicat de la targeta de la parada d'Encants.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que disposi de l’autorització per a la venda a una parada d’encants municipals.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Departament de Comerç

Mitjançant instància signada per l’interessat/ada.

Període de presentació de sol·licituds:

En qualsevol data de l’any.

Documentació que cal aportar:

Còpia autenticada de DNI

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d’Encants de Badalona.

Preu:

Aplicació de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 13,

Organisme municipal gestor:

Regidoria de Comerç i Consum

Departament de Comerç

Termini de Tramitació

Un mes.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE COMERÇ Finestra nova

Teléfon: 934832647

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.