Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Transmissió d’una parada d’encants


Tràmit:

Transmissió d’una parada d’encants.

Qui ho pot demanar?

Tothom major d’edat.

Tipus de transmissió:

  • Per actes “inter vivos”.

  • Per actes “mortis causa”.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Servei d’Atenció al Ciutadà

  Mitjançant instància signada pel cedent. En cas de defunció pel successor legal interessat en la parada. La instància ha d’estar presentada al registre general.

Període de presentació de sol·licituds:

  • Per actes de transmissió “inter vivos”. Les persones que legalment poden demanar-ho, conforme als requisits que estableix l’Ordenança Municipal d’Encants, en qualsevol moment.

  • Per actes de transmissió “mortis causa”. El successor legal interessat en la parada, immediatament.

Documentació que cal aportar:

  • Per actes de transmissió “inter vivos”.

Còpia de DNI o NIE del cedent i del nou interessat.

  Certificat conforme el cedent està al corrent de pagament dels tributs municipals.

  • Per actes de transmissió “mortis causa”.

  Còpia de DNI o NIE, justificació de ser el successor legal

La resta de documents, reglats, s’hauran d’aportar després de l’autorització de la transmissió.

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d’Encants de Badalona.

Preu:

Exempt.

Organisme municipal gestor:

Regidoria de Comerç i Consum

Departament de Comerç

Termini de Tramitació

Un mes

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.