Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Concessió de parada de venda al mercat municipal


Tràmit:

Concessió de parada de venda al mercat municipal

Qui ho pot demanar:

Tota persona física major d’edat o jurídica.

Procediment:

Les concessions dels llocs de venda s’adjudicaran per concurs o subhasta.

Període de presentació de sol·licituds:

Quan l’Ajuntament faci públic l’obertura del procediment d’adjudicació.

Durada de les concessions:

25 anys, llevat de les bases d’atorgament de la concessió en prevegin una de diferent .

Normativa aplicable:

Ordenança de Mercats Municipals de Badalona.

Documentació que cal aportar:

Conforme al que disposi el plec de clàusules administratives corresponent

Preu:

Segons el convingut o ofertat en el protocol d’adjudicació,

    • per concurs

    • per subhasta.

Organisme municipal gestor:

Regidoria de Comerç i Consum

Departament de Comerç

Termini de Tramitació

Segons el protocol d’adjudicació per concurs o subhasta.

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE COMERÇ Finestra nova

Teléfon: 934832647

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.