Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educattius en els ensenyaments sufragats amb fons públics de música


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar per a cursar estudis reglats de música.

El Grau Professional impartit pel Conservatori és reglat i amb titulació professional. Consta de 6 cursos. Els estudiants hi accedeixen mitjançant una prova d’accés regulada pel Departament d’Educació.

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d'edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d'edat.

Com es pot fer?

Presencialment

• Conservatori Professional de Música

S’aportarà la sol·licitud amb la resta de documentació requerida

Impresos model

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o l'alumna. Si no la té, el Departament d'Educació consulta el codi d'identificació personal al CatSalut

Normativa

Preu

Gratuït

Organisme responsable

AJUNTAMENT DE BADALONA

Conservatori Professional de Música

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 30 d'abril de 2010

Observacions

Requisits previs (tràmits anteriors)

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica d’accés

Com es pot fer?

Presencialment

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA Finestra nova

Teléfon: 933893957
Web:  http://www.conservatoribdn.cat Finestra nova

Adreça: C/ Pare Claret, 2
Codi postal: 08911

Horari: Horari de secretaria: dilluns a divendres 10 a 13 h i 16 a 19 h