Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat a centres d'educació especial


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de plaça escolar per alumnat en edat escolar que presenten necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats que no poden ser ateses als centres docents ordinaris.

Qui ho pot demanar?

El pare, mare o tutors legals de l’alumne que disposin de dictamen elaborat per l'Equip d'Assessorament Psciopedagògic

Com es pot fer?

Presencialment

• Escola Can Barriga

• Escola Llevant

• Escola Maregassa

Impresos model

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

AJUNTAMENT DE BADALONA

Institut Municipal de Servei a les Persones

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

CEE CAN BARRIGA Finestra nova

Teléfon: 933977181
Correu e.: a8055154@xtec.cat
Web:  http://www.xtec.cat/centres/a8055154/ Finestra nova

Adreça: Av. Martí Pujol, 457-459
Codi postal: 08917

CEE ESCOLA LLEVANT Finestra nova

Teléfon: 933893050
Correu e.: a8034291@xtec.cat
Web:  http://www.xtec.cat/centres/a8034291/ Finestra nova

Adreça: Av. Martí Pujol, 110 i Arnús, 24
Codi postal: 08911

ESCOLA MAREGASSA (FP Postobligatòria) Finestra nova

Teléfon: 933995911
Correu e.: e.maregassa@imspbdn.cat
Web:  http://www.xtec.cat/ceemaregassa/ Finestra nova

Adreça: Av. Doctor Bassols, 62-70
Codi postal: 08914