Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat d'educació infantil a escoles bressol municipals i llars d'infants de la Generalitat de Catalunya


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar a les Escoles Bressol Municipals i a les Llars d’infants de la Generalitat de Catalunya.

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

En una única sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres.

En tots els casos s'ha de lliurar al sol·licitant còpia datada i segellada que n’acrediti la presentació.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o els tutors legals de l’alumne que per a ser admès o admesa a aquesta etapa cal que tingui, com a mínim, 16 setmanes l'1 de setembre de l’any en què s’inicia el curs.

Com es pot fer?

Presencialment

• Oficina municipal d’escolarització (OME) amb cita prèvia.

Impresos model

Sol·licitud que es facilitarà i complimentarà a l’OME

Documentació que cal aportar

Documentació annexa

Normativa

Pendent d'actualtizació.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

AJUNTAMENT DE BADALONA

Servei Municipal d’Escoles Bressol

Període de tramitació

Els períodes venen marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Preinscripció curs 2019-2020 pendent de la resolució

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h