Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat d'Educació Infantil, Educació primària i Educació Secundària obligatòria als centres sufragats amb fons públics (fora de termini)


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic o privat concertat, en els nivells educatius que comprenen l’educació infantil segon cicle, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria fora del termini establert per la normativa.

Procediment.

A partir de l'inici de les classes les sol·licituds d’admissió s’atenen, en el marc de les places vacants existents, si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya, si deriven de canvis de domicili a un altre municipi o si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals.

Qui ho pot demanar?

Pares, mares o tutors legals de l’alumne.

Com es pot fer?

Presencialment

• OME. Oficina Municipal d’Educació

    • Centres docents

Impresos model

La sol·licitud es facilitarà i complimentarà a l’OME

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament d'Acció Social i Ciutadania.)

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Certificat de convivència de l'alumne o l'alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període de tramitació

Durant tot l’any

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h