Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'ensenyament superior de disseny


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic en el nivell d’estudis superiors de disseny

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

En una única sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres.

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat.

Per accedir a aquests ensenyaments cal tenir el títol de batxiller o equivalent i superar la prova d’accés. Les persones més grans de 19 anys també hi poden accedir mitjançant la superació de la prova específica.

Com es pot fer?

Presencialment

• Escola d'Art Pau Gargallo

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

A l'enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s’ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació.

Impresos model

Sol·licitud enllaç annex

Documentació que cal aportar

Els centres que imparteixen aquests ensenyaments us informen de la documentació que heu de presentar

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

ESCOLA D'ART PAU GARGALLO Finestra nova

Teléfon: 933997652
Correu e.: escola@paugargallo.net
Web:  http://www.paugargallo.net Finestra nova

Adreça: C/ Molí de la Torre, 16
Codi postal: 08915