Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'idiomes


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar per a la formació reglada d’idiomes

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics no universitaris que imparteixen els nivells bàsic, intermedi i avançat de diversos idiomes moderns.

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat. Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l’any en què es comencen els estudis.

També s’hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s’estudia a l’educació secundària.

Com es pot fer?

Presencialment

• Escola Oficial d’Idiomes (EOI)

    Telemàticament

    Sol·licitud annexa d’Escola Oficial d’Idiomes

Impresos model

Sol·licitud annexos

Documentació que cal aportar

La documentació es presentarà en el moment d’efectuar la matrícula:

Original i fotocopia del DNI, NIE o passaport.

Original i fotocopia del carnet de família nombrosa o monoparental, si és el cas.

Certificat del centre d’estudis (només les persones més grans de 14 anys que vulguin estudiar un idioma diferent del que estudien a l'ESO).

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació d’adults.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

La preinscripció telemàtica s'ha de fer entre les 0 hores del 30 d’agost i les 12 hores del 3 de setembre de 2010.

La preinscripció presencial s'ha de fer els dies 2 i 3 de setembre durant l’horari indicat per cada EOI.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES Finestra nova

Teléfon: 933833099
Correu e.: eoibadalona@xtec.cat
Web:  http://www.xtec.cat/eoibadalona/ Finestra nova

Adreça: Av. Marquès de Montroig, 237
Codi postal: 08918