Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació d'adults


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar per a cursar formació d’adults, tant en estudis reglats com no reglats.

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat.

Per accedir l’educació de persones adultes cal tenir més de 18 anys (o complir-los l’any en què s’inicia la formació).

També hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball o si són esportistes d’alt rendiment

Com es pot fer?

Presencialment al centre docent

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

A l'enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s’ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació.

Informació

    • Oficina Municipal d’Educació

Impresos model

Sol·licitud enllaç annex sol·licitud preinscripció per a persones adultes.

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).

Si l’alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

Els documents originals s’han de retornar quan se n’hagin validat les còpies.

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació d’adults.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Preinscripció d’alumnat nou: del 16 al 23 de juny de 2010.

Si la sol·licitud s’envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 22 de juny de 2010.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h