Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics de música (ensenyaments no reglats)


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar per a cursar estudis no reglats de música.

Procediment.

A l'Escola de Música es cursen estudis de Grau Elemental i nivell Professional no reglats. Al finalitzar i superar aquests estudis s’obté un Diploma expedit pel centre.

Els ensenyaments que s’imparteixen i estan distribuïts en dues etapes: Iniciació i Elemental. Es pot accedir sense coneixements de música a la primera etapa d’iniciació i mitjançant una prova de nivell a l’etapa d’Elemental

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o els tutors legals de l’alumne que no pot ser menor de5 anys.

Per cursar l’etapa elemental cal passar una prova de nivell.

Per cursar Nivell Professional cal haver superat la prova d’accés a grau professional i complir amb els requisits establerts a la normativa del centre.

Com es pot fer?

Presencialment

• Conservatori Professional de Música

S’aportarà la sol·licitud amb la resta de documentació requerida

Impresos model

Documentació que cal aportar

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne o l’alumna. Si no la té, el Departament d'Educació consulta el codi d’identificació personal al CatSalut

Normativa

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Conservatori Professional de Música

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE BADALONA Finestra nova

Teléfon: 933893957
Web:  http://www.conservatoribdn.cat Finestra nova

Adreça: C/ Pare Claret, 2
Codi postal: 08911

Horari: Horari de secretaria: dilluns a divendres 10 a 13 h i 16 a 19 h