Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ajuts d'escolaritat i menjador per les escoles bressol municipals


En que consisteix el tràmit?

Els ajuts d’escolaritat i de menjador tenen per objecte facilitat a les famílies que ho necessitin una part de l'import de les quotes d’escolaritat i menjador.

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o els tutors legals de l’alumne.

Com es pot fer?

Presencialment

• Oficina Municipal d’Educació (OME)

Impresos model

Sol·licitud que es facilitarà i complimentarà a l’OME

Documentació que cal aportar

Documentació beques i ajudes menjador

Normativa

Reglament del Servei Municipal d'Escoles Bressol

Preu

Gratuït

Organisme responsable

AJUNTAMENT DE BADALONA

Servei Municipal d’Escoles Bressol

Com es pot fer?

Presencialment

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h


Impresos i formularis