Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Espais i pistes esportives dels centres escolars públics fora del horari lectiu


En que consisteix el tràmit?

Procediment

Sol·licitud per a l’ús social d’edificis i instal·lacions de les escoles públiques el manteniment, de les quals, depèn de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Els col·lectius i entitats que organitzin activitats sense afany de lucre i que promouen els valors i actituds positives de caire educatiu, cultural, artístic, cívic i/o esportiu.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Servei d’Atenció al Ciutadà

Mitjançant sol·licitud entrada per Registre, on constarà l’espai que es sol·licita, la descripció i els horaris de l’activitat, el nombre previst dels participants; preu d’inscripció de l’activitat; dades identificatives dels responsables de l’activitat; relació de materials complementaris.

Impresos model

Documentació que cal aportar

Còpia acreditativa, a nom del sol·licitant, de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les activitats.

Normativa

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació

Reglament de l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres públics d’educació infantil i primària.

Preu

Les corresponents a la que consta en l’Ordenança de Preus Públics, en el que fa referència a la utilització d’edificis i instal·lacions escolars.

Organisme responsable

Departament d’Educació

Període tramitació

Tot l’any

Observacions

Requisits previs (tràmits anteriors)

Cal informar prèviament a la direcció de l’escola.

Termini de resolució legal

Un mes

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.