Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'arts plàstiques i disseny (cicles formatius)


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’una plaça escolar, en un centre públic o privat concertat, en el nivell educatiu d’arts plàstiques i disseny (cicles formatius).

Procediment.

L'establert en la normativa vigent emesa pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,

Documentació que cal aportar

Documentació per Arts Gràfiques i Disseny

Qui ho pot demanar?

L’alumne si és major d’edat o be el pare, mare o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor d’edat.

Com es pot fer?

Presencialment

• Escola d'Art Pau Gargallo

• OME. Oficina Municipal d’Educació

• Servei Territorial Barcelona Comarques

S’aportarà la sol·licitud, segons model, o el resguard de la sol·licitud telemàtica, amb la resta de documentació requerida.

Sol·licitud telemàtica

A l'enviar la sol·licitud s’obté un resguard que, si la sol·licitud no incorpora la signatura digital, s’ha d’imprimir, signar i presentar juntament amb la documentació

Impresos model

Sol·licitud enllaç annex

Normativa

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC núm. 4852 del 29 de març de 2007).

Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d’idiomes o d’educació d’adults.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Educació

Període tramitació

Els períodes marcats per la normativa vigent i que poden variar d’un any a un altre.

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2010.

Si la sol·licitud s’envia per Internet el termini es tanca a les 24 h del dia 20 de maig de 2010.

Abans de fer la preinscripció cal haver superat la prova d’accés.

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

ESCOLA D'ART PAU GARGALLO Finestra nova

Teléfon: 933997652
Correu e.: escola@paugargallo.net
Web:  http://www.paugargallo.net Finestra nova

Adreça: C/ Molí de la Torre, 16
Codi postal: 08915

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ Finestra nova

Teléfon: 934832997

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12
Codi postal: 08911

Horari: Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h. Dijous de 16 a 18.30 h

SERVEIS TERRITORIALS BARCELONA COMARQUES Finestra nova

Teléfon: 934816000
Web:  http://phobos.xtec.cat/dtbco/ Finestra nova

Adreça: C/ Casp, 15
Codi postal: 08010