Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Abonament a la Piscina Municipal Mireia Belmonte


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’abonament a la Piscina Municipal Mireia Belmonte.

Pot inscriure-s’hi qualsevol persona a partir de 10 anys; per iniciar l’activitat s’haurà de superar una prova de nivell de natació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat i, en cas de menors d’edat, el pare, la mare o el tutor legal.

Com es pot fer?

Amb cita prèvia

Presentant la sol·licitud amb la documentació requerida al Servei d’Atenció Ciutadana.

Documentació que cal aportar

- Fotocòpia del DNI o llibre de família (pels menors d’edat que no tinguin DNI) i fotocòpia del DNI del pare / mare o tutor legal del menor.

- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, en el cas que sigui pensionista

- Fotocòpia de la targeta de família nombrosa, si s’escau

- Fitxa de salut

- Full de domiciliació bancària

Normativa

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics

Article 5.7

Annex IX Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives municipals.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona. Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

ESPORTS ATENCIÓ AL CIUTADÀ Finestra nova

Teléfon: 934832920

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis