Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Inscripció per a la realització d'un curset de natació


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’inscripció per a la realització d’un curset de natació.

Pot inscriure-s’hi qualsevol persona a partir de 3 anys. L’activitat consisteix en l’aprenentatge de les habilitats aquàtiques i dels estils de natació, així com en el perfeccionament dels estils.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat i, en cas de menors d’edat, el pare, la mare o el tutor legal.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud amb la documentació requerida al Servei d'Atenció Ciutadana. Modificar també el número de telèfon i fer

Documentació que cal aportar

- Foto mida carnet d'identitat

- Fotocòpia número de compte corrent

    - Fotocòpia del DNI (adults i menors). En cas que el menor no disposi de DNI, fotocòpia del llibre de família en què consti el menor.

    - Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, en el cas que sigui pensionista

    - Fotocòpia de la targeta de família nombrosa, si s’escau

A més, en el cas de ser menor d’edat :

- Fotocòpia del DNI del pare mare o tutor

Normativa

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, article 5.7

Annex IX Preus públics per la utilització d’instal·lacions Esportives Municipals.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona. Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

ESPORTS ATENCIÓ AL CIUTADÀ Finestra nova

Teléfon: 934832920

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis