Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ús de les Pistes d'Atletisme


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’ús de la instal·lació esportiva Pistes d’Atletisme “Paco Àguila”, per desenvolupar activitats atlètiques i practicar una activitat física de forma lliure.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat i, en cas de menors d’edat, el pare, la mare o el tutor legal.

Com es pot fer?

Amb cita prèvia

Presentant la sol·licitud amb la documentació requerida al Servei d'Atenció Ciutadana

Documentació que cal aportar

    - Fotocòpia del DNI

    - Fotografia mida carnet

    - Fitxa de sanitària d’activitats esportives

    - Fotocòpia del carnet de pensionista o targeta de la Seguretat Social, si s’escau

Normativa

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics, article 5 .7

Annex IX Preus públics per la utilització d’instal·lacions Esportives Municipals.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona. Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

ESPORTS ATENCIÓ AL CIUTADÀ Finestra nova

Teléfon: 934832920

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.