Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Carnet jove


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud del CARNET JOVE no financer*.

Ofereix als seus titulars en àmbits entre els que destaquen la cultura i la mobilitat internacional, tot un seguit de propostes, promocions de serveis i més de 6.000 avantatges a tot Catalunya i de 100.000 arreu d' Europa, tant permanents com temporals.

Qui ho pot demanar?

Joves d'entre 14 i 29 anys, ambdós inclosos, de l’estat espanyol i de l'estranger, sempre que el sol·licitin en un dels punts d' expedició situats a Catalunya, tant si hi resideixen de manera permanent com si hi estan de pas.

Validesa

Un any natural (fins al 31 de desembre de l’any d’expedició), o bé fins l’any en què es compleixen els 30 anys. En el cas d’aquesta última opció de renovació voluntària, el preu anual del carnet es farà efectiu, a començaments d’any, amb un càrrec al compte bancari informat en el moment de sol·licitar el carnet.

Com es pot fer?

Presencialment:

    • Servei d’Informació Juvenil

Què cal aportar:

DNI, NIE* o passaport original; i l’import de la quota

*Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadà de la Unió; el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d’empadronament.

Normativa

Enllaç annex.

Preu

7,45 € anuals

Organisme responsable:

El carnet jove és una iniciativa gestionada per l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme ha descentralitzat les tasques de tramitació i expedició dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil.

El servei municipal responsable d’aquesta tramitació és el Servei d’Esports i Joventut.

Observacions

*En aquesta modalitat no és possible accedir als avantatges LKXA i als serveis financers. Tampoc és possible beneficiar-se dels avantatges en la compra anticipada d'entrades a través de ServiCaixa. Per a la modalitat financera cal consultar el web del carnet jove.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI INFORMACIÓ JUVENIL Finestra nova

Teléfon: 934832934

Adreça: C/ Ausiàs Marc, 61
Codi postal: 08912

Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h