Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Carnet d'Alberguista


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud del CARNET D’ALBERGUISTA.

Ofereix als seus titulars gaudir dels albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) i de les més de 4.000 instal·lacions de la Internacional Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món. El carnet dóna accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l’alberguisme que es poden dur a terme en territori català: turisme, esport, aventura, oci, cultura, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona de nacionalitat espanyola o amb residència acreditada oficialment a l’estat espanyol.

Validesa

Un any des de la data d’expedició.

Modalitats

CARNET D’ALBERGUISTA JOVE

Per a joves de 14 a 29 anys inclosos.

Cal aportar DNI, NIE* o passaport original. Per als menors de 18 anys, autorització paterna o del tutor legal, juntament amb l’original i còpia del DNI de la persona que autoritza.

Preu: 6 €

CARNET D’ALBERGUISTA D’ADULT

A partir de 30 anys (sense límit d’edat)

Cal aportar DNI, NIE* o passaport original.

Preu: 13 €

CARNET D’ALBERGUISTA FAMILIAR

Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 14 anys (es pot fer servir individualment per cada un dels adults que formin la família). A partir dels 14 anys d’edat hauran de fer-se un carnet individual.

Cal aportar DNI, NIE* o passaport original del pare o de la mare i el llibre de família o equivalent. En el cas de famílies nombroses o monoparentals, original i còpia del títol vigent o del carnet individual del pare o mare.

Preu: 21 €

Gratuït per a famílies nombroses i famílies monoparentals de Catalunya.

Per estades en albergs Xanascat es pot presentar només el carnet de família nombrosa.

*Per a les persones nacionals de països de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadà de la Unió; el passaport o bé el document nacional del país comunitari i el full d’empadronament.

CARNET D’ALBERGUISTA DE GRUP*

Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d’ensenyament, etc, tots amb un mínim de deu persones. El grup haurà d’estar format per joves fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors.

Cal aportar un document de l’entitat, degudament signat i timbrat, conforme es sol·licita el carnet i on constin el nom, NIF, adreça i població de l’entitat. En el cas d’entitats sense NIF, hauran d’indicar el DNI del responsable de l’entitat o del grup.

Preu: 16 €

*Aquesta modalitat està exempta dels descomptes corresponents al Programa d’avantatges amb el carnet d’alberguista.

Com es pot fer?

Presencialment

    • Servei d’ Informació Juvenil

Normativa

Enllaç annex.

Organisme responsable

El carnet d’alberguista és una iniciativa gestionada per l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme ha descentralitzat les tasques de tramitació i expedició dels carnets a través dels municipis adherits a la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil.

El servei municipal responsable d’aquesta tramitació és el Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI INFORMACIÓ JUVENIL Finestra nova

Teléfon: 934832934

Adreça: C/ Ausiàs Marc, 61
Codi postal: 08912

Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h