Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Justificant d'assistència a prova en procés selectiu


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitar document justificatiu d’assistència a una prova d’un procés selectiu en curs convocat per l’Ajuntament de Badalona.

Qui ho pot demanar?

Tota la persona en condició d’aspirant admès i que s’hagi presentat en una prova de qualsevol procés selectiu en curs convocat per l’Ajuntament de Badalona.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de Recursos Humans

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu

  Qualsevol oficina de correus

Imprès model

Instància

Documentació que cal aportar

Instància

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Finestra nova

Teléfon: 934832623
Correu e.: personal@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 65-71 2n
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.