Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Reingrés de personal al servei actiu


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de reingrés del personal funcionari o laboral de l’Ajuntament de Badalona que no es troba en servei actiu.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui la condició de personal funcionari o laboral de l’Ajuntament de Badalona que no es trobi en servei actiu.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de Personal

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu administratiu

  Qualsevol oficina de correus

Imprès model

Instància

Documentació que cal aportar

Instància

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Finestra nova

Teléfon: 934832623
Correu e.: personal@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 65-71 2n
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.