Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Certificat de serveis prestats


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de certificat de serveis prestats a l’Ajuntament

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que hagi prestat els seus serveis en aquesta corporació.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de RRHH

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu administratiu

  Qualsevol oficina de correus

Imprès model

Instància

Documentació que cal aportar

Instància

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

  • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs.

  • Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, normes d’aplicació de la Llei 70/1978.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Finestra nova

Teléfon: 934832623
Correu e.: personal@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 65-71 2n
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.