Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Lliurament de Curriculum Vitae


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de lliurament del currículum vitae en el Departament de Recursos Humans.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui les condicions i requisits generals exigits per poder participar en processos de selecció en torn lliure a qualsevol Administració Pública.

Com es pot fer?

  Presencialment

  • Departament de Recursos Humans

  • Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)

  Per correu

  Qualsevol oficina de correus

Imprès model

Instància de lliurament de currículum

Documentació que cal aportar

Instància de lliurament de currículum adjuntant el currículum vitae

Normativa general

  • Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

  • DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  • Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Departament de Recursos Humans

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS Finestra nova

Teléfon: 934832623
Correu e.: personal@badalona.cat

Adreça: C/ Francesc Layret, 65-71 2n
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis