Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ús d'un espai específic de les instal.lacions dels gimnasos municipals per realitzar activitats esportives diverses


En què consisteix el tràmit?

Sol·licitud d’ús d’un espai específic de les instal·lacions dels gimnasos municipals per realitzar activitats esportives diverses, l’organització de les quals és iniciativa i responsabilitat del sol·licitant.

L’organitzador d’aquest tipus d’activitats físiques o esportives, per la seva impartició ha de comptar amb un titula/ada d’esport que dirigirà les sessions. Així mateix, ha de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil pels danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o qualsevol altra persona com a conseqüència de l’activitat esportiva, que cobreixi els imports mínims que estableix la normativa vigent en cada cas.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física usuari individual, i qualsevol persona jurídica, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, com ara entitats, associacions, fundacions, centres educatius d’infantil, primària, secundària o educació especial, empreses i altres institucions públiques o privades, en tots els casos a través del seu representant legal degudament acreditat.

Altres agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica com a agrupació, amb finalitats esportives o no, amb ànim de lucre o no, a través del representant únic que hagin nomenat.

Com es pot fer?

Presencialment

  • Esports Atenció al Ciutadà

Documentació que cal aportar1.

  - Fotocòpia NIF de l’ens sol·licitant, organitzador de l’activitat.

  - Fotocòpia DNI del representant i document que acrediti la representació.

  - Relació de cursetistes amb data naixement i observacions.

   - Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la realització de l’activitat i fotocòpia del rebut que n’acrediti la vigència.

Normativa i Preu

Ordenances Generals Reguladores dels Preus Públics

Article 5.7

Annex IX Preus públics per la utilització d’Instal.lacions Esportives Municipals.

Organisme responsable

Ajuntament de Badalona

Servei d’Esports i Joventut.

Com es pot fer?

Presencialment

ESPORTS ATENCIÓ AL CIUTADÀ Finestra nova

Teléfon: 934832920

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18h. Agost dj tarda tancat.