Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Concessió de Dret Funerari


En que consisteix el tràmit?

A partir d’una sol·licitud de concessió de dret funerari d’una sepultura, “per necessitat d’enterrament immediat d’un difunt o per trasllat de restes des d’un altre nínxol o cementiri”:

S’atorga la concessió d’una sepultura per a un dels terminis següents:

  • Nínxols: 2, 5 i 25 anys

  • Columbaris: 25 anys

  • Tombes: 50 anys

Qui ho pot demanar?

Totes les persones, ciutadanes de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

Com es pot fer?

  Presencialment

  Enterrament immediat o trasllat de restes des d’un altre cementiri

  • Pompas Fúnebres de Badalona, S. A.

Trasllat de restes dins el propi cementiri

  Unitat administrativa de Cementiris

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  Enterrament immediat o trasllat de restes des d’un altre cementiri

  • Document Identificatiu de la persona interessada

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença)

  • Certificat de defunció o Autorització de trasllat de la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguritat Social de l’àmbit corresponent


  Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de l’empresa autoritzada, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

  Trasllat de restes dins el propi cementiri.

  • Document Identificatiu de la persona interessada

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença)

  • Títol de la concessió de dret funerari d’origen.


  Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de la persona interessada, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP, 14/01/02): l

  • Ordenança fiscal núm. 7:

  • Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, 25/11/1997

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Aproximadament :1 mes

Observacions