Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Adornament de sepultures


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud de col·locació de làpides i elements accessoris.
Es pot sol·licitar a títol personal o a través del professional / industrial que gravi la làpida o subministri els elements.

Qui ho pot demanar?

Tothom que posseeixi un títol de dret funerari

Com es pot fer?

Presencialment

  • Unitat administrativa de Cementiris

Impresos model

Imprès de sol·licitud (es facilita a la UAC)

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud normalitzada

  • Títol de dret funerari


Tràmit posterior

  • Ingrés, per part de l’industrial o l’interessat, de l’autoliquidació de la taxa en el termini corresponent

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP 14/01/02)

  • Decret 297/1997, de 24 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de política sanitària mortuòria (DOGC núm. 2528, 25/11/1997

  • Ordenança fiscal núm. 7

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució 5 dies

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE CEMENTIRIS Finestra nova

Teléfon: 934832649

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18:30 h. De 1 de juny a 30 de setembre, de dl a dv de 8:30 a 13:30 h i dj de 16 a 18 h. Agost dj tarda tancat.

Observacions: 934832650Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat