Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Trasllat de restes humanes


En que consisteix el tràmit?

  Trasllat de restes dintre del mateix cementiri, o a un altre cementiri

Qui ho pot demanar?

  El/s titular/s dels drets funeraris de les sepultures d’origen i de destí o el familiar més proper a la persona difunta a traslladar

Com es pot fer?

  1- Trasllat dins el mateix cementiri

  Presencialment

  • Departament de Planificació i Gestió de Serveis, Unitat de Cementiris

  2- Trasllat a un altre cementiri

  Presencialment

  • Pompas Fúnebres de Badalona, S. A.

  Correu electrònic

  • Pompas Fúnebres de Badalona, S. A.

Impresos model

Cap

Documentació que cal aportar

  • Títols d’origen i destí de les sepultures que contenen les restes humanes

  • Sol·licitud normalitzada (compareixença)

  • Autorització de trasllat de la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguritat Social (si les restes van a un altre cementiri).

Normativa

  • Reglament de cementiris (BOP 14/01/02)

  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria (DOGC núm. 2528)

  • Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals (DOGC núm. 2946, 05/08/1999)

  • Ordenança fiscal núm. 7

Preu

Ordenança fiscal núm. 7

Organisme responsable

Departament de Planificació i Gestió de Serveis

Termini Tramitació

Temps mitjà de resolució 15 dies

Observacions

Com es pot fer?

Presencialment

DEPARTAMENT DE CEMENTIRIS Finestra nova

Teléfon: 934832649

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: de dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h.

Observacions: 934832650

TANATORI DE BADALONA CAN RUTI Finestra nova

Teléfon: 934970497
Correu e.: funerariabadalona@funerariabadalona.es
Web:  http://www.funerariabadalona.com Finestra nova

Adreça: Ctra. Can Ruti,
Codi postal: 08916

Observacions: Pompas Fúnebres de Badalona